Hà Nội nghiên cứu đặt tên đường “Cách mạng Tháng Tám”

Xã hội 15/10/2016 13:41

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng phương án đặt tên đường “Cách mạng Tháng Tám”.

 

Hà Nội nghiên cứu đặt tên đường “Cách

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đã ký văn bản số 5629/UBND-NC yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Thi đua khen thưởng TP thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị gặp mặt Ban Liên lạc các chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng phương án đặt tên đường “Cách mạng Tháng Tám”. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án về biển tên của Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đúng quy định của nhà nước; khẩn trương thẩm định, hoàn thiện Quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo UBND TP theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cũng giao Ban Thi đua khen thưởng thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân, tổ chức chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu, báo cáo UBND TP. 

Ý kiến của bạn

Bình luận