Hà Nội triển khai kịp thời nhiệm vụ gắn biển tên đường, phố

Xã hội 02/01/2020 13:29

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 11513/SGTVT-QLKCHTGT về thực hiện Quyết định số 7217/QĐ-UBND ngày 23-12-2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

duong-pho-ha-noi-13
Ảnh minh họa

Để triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ gắn biển tên đường, phố năm 2019 theo Quyết định số 7217/QĐ-UBND ngày 23-12-2019 của UBND thành phố Hà Nội, Sở GTVT giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện và các phường, xã thuộc các quận, huyện có tên trong số 31 tuyến đường, phố mới đặt tên và 05 tuyến đường, phố điều chỉnh độ dài trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 7217/QĐ-UBND ngày 23-12-2019 của UBND thành phố Hà Nội, tiến hành khảo sát lên phương án gắn biển tên đường, phố, công trình công cộng đảm bảo tiến độ, theo đúng các quy định hiện hành. 

Đồng thời, phối hợp Thanh tra Sở và chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ trong việc tổ chức gắn biển tên đường phố để đáp ứng phục vụ tổ chức Lễ đặt tên đường, phố theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao, của các quận, huyện và các bên liên quan: Đảm bảo đúng yêu cầu về quy cách, đáp ứng về thời gian, đảm bảo an toàn giao thông, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GTVT; Hoàn thành trước ngày 23-01-2020.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai phương án gắn biển tên đường, phố, công trình công cộng theo Quyết định số 7217/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội; Cập nhật hồ sơ quản lý các tuyến đường, phố và giao trách nhiệm quản lý, duy trì theo đúng phân cấp của UBND Thành phố.

Ý kiến của bạn

Bình luận