Rủi ro nếu Việt Nam không đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hạ tầng cảng

Rủi ro nếu Việt Nam không đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hạ tầng cảng

Ngay cả khi các doanh nghiệp nước ngoài trao cơ hội cho Việt Nam, vẫn có những rủi ro mà nền kinh tế cần phải đương đầu.

Bạn đọc