Hai Bộ bị tuýt còi vì thừa hàng trăm xe công

Giao thông 24h 14/06/2016 06:17

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương, yêu cầu chấn chỉnh hàng loạt những sai sót trong quá trình quản lý xe công tại hai bộ này

Theo kết quả rà soát tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số xe phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn, định mức quy định của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ này là 276 xe. 

Đối chiếu với định mức này, số xe hiện có của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa 176 xe, so với báo cáo của Bộ là 452 xe.

Hai Bộ bị tuýt còi vì thừa hàng trăm xe công
Ngoài Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính cũng phát hiện một số sai sót của Bộ Công Thương trong việc quản lý xe công.

Nếu so với số liệu tại cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước là 541 xe thì số xe phục vụ công tác chung của Bộ thừa 265 xe. 

Bộ Tài chính đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh giảm 45 xe so với định mức, đồng thời sắp xếp nội bộ, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe phù hợp với quy định. Đối với xe dôi dư theo quy định, đề nghị lập danh mục và đề xuất phương án xử lý gửi về Bộ Tài chính.

Ngoài Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính cũng phát hiện một số sai sót của Bộ Công Thương trong việc quản lý xe công. Cụ thể, Bộ Công Thương đã trang bị thừa 1 xe công phục vụ chức danh cho lãnh đạo, thừa 57 xe phục vụ chung và xe chuyên dùng.

Bộ Công Thương chỉ được cấp xe công phục vụ chức danh cho 11 lãnh đạo, bao gồm Bộ trưởng, 6 thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng và 3 cục trưởng có hệ số phụ cấp chức vụ là 1,25, nhưng khi xác định định mức, Bộ Công Thương đã tính lên 12 xe, vượt 1 xe so với tiêu chuẩn.

Đối với xe ôtô phục vụ chung, so với định mức xe ôtô phục vụ công tác chung (135 xe) thì số xe hiện có của Bộ Công Thương thừa 57 xe.

Ý kiến của bạn

Bình luận