Hai doanh nghiệp lớn hỗ trợ miễn phí đưa người Việt từ Ukraine về nước

Hai doanh nghiệp lớn hỗ trợ miễn phí đưa người Việt từ Ukraine về nước

Vietnam Airlines và Sun Group phối hợp tổ chức các chuyến bay miễn phí đưa người Việt Nam tại Ukraine về nước.

Doanh nghiệp