Hải Phòng nghiêm túc khắc phục những tồn tại trong đào tạo, cấp giấy phép lái xe

Giao thông 24h 05/07/2023 17:45

Sở GTVT Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Bộ GTVT và UBND thành phố, trong đó cho biết sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe được chỉ ra qua kết quả kiểm tra.

Hải Phòng khắc phục những hạn chế trong đào tạo cấp giấy phép lái xe  - Ảnh 1.

Sở GTVT Hải Phòng cam kết nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (ảnh minh hoạ)

Thực hiện Kết luận số 09/BB-ĐKTr02 ngày 24/3/2023 của Đoàn Kiểm tra số 02 (Bộ GTVT) về việc kiểm tra công tác đào sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Sở GTVT Hải Phòng, Sở đã tổ chức hội nghị với các cơ sở, đơn vị liên quan để tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và tăng cường biện pháp quản lý nhà nước trong hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn TP Hải Phòng.

Đồng thời, Sở GTVT Hải Phòng đã yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe, phòng, ban liên quan nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; triển khai khẩn trương khắc phục một số hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua kết quả kiểm tra gửi Đoàn Kiểm tra Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam về việc khắc phục hạn chế, tồn tại theo kết luận của Đoàn Kiểm tra Bộ GTVT.

Đối với dữ liệu DAT trùng nhau, Sở GTVT thành lập các Tổ kiểm tra, rà soát tại 7/7 cơ sở đào tạo lái xe. Qua kết quả kiểm tra, rà soát về các phiên học có dữ liệu trùng phiên học của học viên, trùng xe tập lái cho thấy, trong giai đoạn đầu khi đưa thiết bị DAT vào vận hành tại các cơ sở đào tạo đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế như: Thiết bị DAT mới lần đầu đưa vào sử dụng và có tính năng, quy trình vận hành, thao tác, truyền dữ liệu khá phức tạp; phần mềm thiết bị hay xảy ra lỗi, đường truyền kết nối thiếu ổn định; các cơ sở đào tạo và đội ngũ giáo viên dạy thực hành chưa được tập huấn, có tài liệu hướng dẫn sử dụng; trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế, việc thao tác, vận hành, sử dụng rất lúng túng, sai sót nên đã dẫn tới các hiện tượng nêu trên; phần mềm DAT cũng chưa có chức năng cảnh báo về hiện tượng trùng dữ liệu;…

Sở GTVT đã yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị khẩn trương khắc phục triệt để các hạn chế của phần mềm, thiết bị để xảy ra hiện tượng phiên học trùng học viên, trùng xe tập lái như đã nêu ở trên; thủ trưởng cơ sở đào tạo, các cán bộ, giáo viên có liên quan đến các phiên học trùng dữ liệu nêu trên tổ chức kiểm điểm, cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để phát hiện được có vi phạm, gian lận, tiêu cực.

Đồng thời, Sở GTVT Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo cần tăng cường công tác quản lý nghiêm hoạt động đào tạo, kiểm tra tốt nghiệp khóa học; xây dựng quy chế vận hành, giao trách nhiệm cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân trong quản lý, vận hành, cung cấp dữ liệu DAT.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị tổ chức tập huấn nâng cao trình độ về quản lý, khai thác phần mềm quản lý DAT tại đơn vị đảm bảo hiệu quả và đúng quy định; cập nhật, nâng cấp phần mềm quản lý thông tin DAT tại cơ sở đào tạo không để xảy ra những hiện tượng, sự cố nêu trên; có cơ chế bảo mật, sao lưu dữ liệu thông tin DAT của học viên tại máy chủ cơ sở đào tạo để đảm bảo an toàn cho hệ thống dữ liệu DAT.

Ý kiến của bạn

Bình luận