Cơn sốt học tiếng Việt tại Hàn Quốc

Cơn sốt học tiếng Việt tại Hàn Quốc

Tiếng Việt đang gây sốt ở Hàn Quốc khi ngày càng có nhiều người, chủ yếu là giới nhân viên văn phòng, tìm đến ngôn ngữ này.