Hàng container thông qua cảng biển tăng

Tác giả: M.Thành

saosaosaosaosao
Vận tải 05/12/2022 11:08

Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam 11 tháng tăng 4%, hàng container tăng 5%.

Thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam cho hay, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 670,572 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021; hàng xuất khẩu ước đạt 163,379 triệu tấn, giảm 3% với cùng kỳ năm 2021; hàng nhập khẩu ước đạt 191,191 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2021; hàng nội địa ước đạt 314,036 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khối lượng hàng container thông qua cảng biển 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 22,997 triệu TEUs, tăng 5% so với năm 2021.

Hàng container thông qua cảng biển tăng

 - Ảnh 1.

Bốc xếp container tại cảng Lạch Huyện (ảnh: TTXVN)

Lượt tàu ngoại thông qua trong 10 tháng đạt 36.086 lượt, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2021; lượt tàu nội thông qua đạt 47.568 lượt, giảm 9% so với cùng kỳ 2021, trong đó: tàu xuất nhập cảnh đạt 6.649 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021, tàu chạy tuyến nội địa đạt 40.919 lượt, giảm 12% so với cùng kỳ 2021.

Lượt thông qua cảng biển trong 10 tháng đầu năm 2022 bằng phương tiện thủy nội địa đạt 286,404 nghìn lượt, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 43,23 nghìn lượt thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đăng ký VR-SB, tăng7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến hết ngày 14/11/2022, toàn quốc xảy ra 06 vụ tai nạn hàng hải; so với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn hàng hải tính đến tháng 11/2022 giảm 02 vụ (06/08); số người chết và mất tích tăng 01 người (12/11); không có người bị thương.

Từ ngày 15/12/2021 đến 14/11/2022, Cục Hàng hải VN đã thực hiện kiểm tra 2.724 lượt tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa mang cấp VR-SB tại các cảng biển Việt Nam. Trong đó, đã tổ chức kiểm tra được 1.391 lượt phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB (tăng 703 lượt so với cùng kỳ năm 2021), phát hiện 1.389 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 6.598khiếm khuyết; kiểm tra được 985 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (tăng 221 lượt so với cùng kỳ năm 2021), phát hiện 916 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 3.968 khiếm khuyết; kiểm tra 348 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế (tăng 128 lượt so với cùng kỳ năm 2021), phát hiện 314 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 2.289 khiếm khuyết; kiểm tra 2.205 lượt tàu biển nước ngoài (tăng 361 lượt so với cùng kỳ năm 2021), trong đó 2.008 lượt tàu biển kiểm tra lần đầu, phát hiện 829 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 1.963 khiếm khuyết và lưu giữ 03 lượt tàu.

Trong khu vực Tokyo MOU, tính đến ngày 14/11/2022, đã có 866 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra (tăng 198 lượt tàu so với cùng kỳ năm 2021); trong đó bao gồm 736 lượt tàu biển kiểm tra lần đầu, 130 lượt tàu biển kiểm tra theo dạng follow-up, phát hiện 1887 khiếm khuyết liên quan đến 623 lượt tàu, bị lưu giữ 15 lượt tàu (tỷ lệ lưu giữ là 2.04%). Đội tàu biển Việt Nam tiếp tục nằm trong Danh sách Trắng của tổ chức Tokyo MOU.

Ý kiến của bạn

Bình luận