Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển

Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển

Từ đầu năm 2018, phí hạ tầng cảng biển với hàng lỏng, hàng rời giảm 4.000 đồng mỗi tấn trong khi container giữ nguyên.

Giao thông 24h