Hành khách đi tàu đến vùng dịch cần giấy tờ gì?

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
14/09/2021 06:58

Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

3-2

Theo đó, Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận chuyển người và hàng hóa giữa các vùng có dịch trong thời gian phòng, chống dịch Covid -19. Đối với hoạt động vận chuyển hàng đặc biệt khác ( như thi hài, hài cốt...) thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan quản lý ngành Giao thông vận tải (các cấp trên địa bàn địa phương) phải kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác tổ chức giao thông, kế hoạch vận tải, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 

Đơn vị vận tải chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, các quy định về kiểm soát dịch đối với phương tiện và người trên phương tiện; nơi xếp dỡ hàng hóa; các ga, địa điểm bán vé; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch; Thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch theo Hướng dẫn tạm thời này. 

Địa điểm lưu trú tạm thời, địa điểm giao nhận, xếp dỡ hàng hóa phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình người trên phương tiện lưu trú, giao nhận hàng hóa. 

Người trên phương tiện phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế và phải có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển; đồng thời khai báo trên địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; Thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời kỳ phòng, chống dịch theo Hướng dẫn tạm thời này.

Hướng dẫn nêu rõ quy định tiếp nhận và tổ chức vận tải hàng hóa tại các chi nhánh, trung tâm, trạm, địa điểm tiếp nhận vận tải hàng hóa; tại ga xếp, dỡ; vận tải dọc đường; tại ga cuối hành trình; khi tàu về đến ga xuất phát; công tác phòng,chống dịch tại nhà lưu trú; biện pháp xử lý khi có biểu hiện nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, Hướng dẫn cũng nêu Quy định về vận tải hành khách trong công tác bán vé; công tác phục vụ hành khách dưới ga; phục vụ hành khách và phòng, chống dịch Covid-19 trên tàu.

Đối với hành khách đi hoặc đến địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16 phải có: Xác nhận đồng ý cho phép đi của địa phương nơi đang cư trú; Xác nhận đồng ý tiếp nhận của địa phương nơi đến.

Hành khách lên tàu phải có giấy xét nghiệm theo quy định, thực hiện nguyên tắc 5K trong suốt hành trình. Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho nhân viên phục vụ trên tàu để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Toàn văn Quyết định 1596/QĐ-BGTVT xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận