Công bố quy hoạch đường thủy nội địa: Phát triển 9 hành lang vận tải

Công bố quy hoạch đường thủy nội địa: Phát triển 9 hành lang vận tải

Trong 10 năm tới, ngành GTVT tập trung đầu tư 9 hành lang vận tải đường thủy nội địa, quan trọng nhất là tuyến hành lang vận tải ven biển.

Đường thuỷ