Bảy hành vi của trẻ phụ huynh không nên phớt lờ

Bảy hành vi của trẻ phụ huynh không nên phớt lờ

Hành động hấp tấp, hay đổ lỗi cho người khác và không biết cách tha thứ là những điểm xấu ở trẻ mà bố mẹ cần uốn nắn.