Mô hình liên tục - rời rạc phân tích ảnh hưởng độ mở rộng vết nứt đến hệ số thấm của bê tông hạt mịn

Mô hình liên tục - rời rạc phân tích ảnh hưởng độ mở rộng vết nứt đến hệ số thấm của bê tông hạt mịn

Hệ số thấm nước là một thông số quan trọng trong việc dự báo độ bền của các công trình bê tông cốt thép làm việc trong các môi trường xâm thực.

Diễn đàn khoa học