Hậu Giang: Tăng cường các biện pháp đảm bảo hạ tầng giao thông

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 01/06/2019 19:53

Sở GTVT Hậu Giang đã tổ chức 282 lượt kiểm tra đối với 47 tuyến đường, 21 lượt sửa chữa đảm bảo và sửa chữa thường xuyên với 32 tuyến khác nhau.

IMG_7511
Sở GTVT Hậu Giang thường xuyên sửa chữa các tuyến đường để đảm bảo ATGT

Theo Sở GTVT tỉnh Hậu Giang, thời gian qua Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác tuần đường để kịp thời phát hiện hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu, đường, kiểm tra, rà soát và lắp đặt hệ thống báo hiệu an toàn giao thông tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt, an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Sở cũng cho biết thêm nguồn vốn sự nghiệp giao thông được bố trí năm 2019 là 15 tỷ đồng. Trong đó: kinh phí sửa chữa thường xuyên và phát quang, cắt cỏ cho Đoạn QLGTTB là 1,17 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện là 13,83 tỷ đồng, đã giải ngân 1,39713,83 tỷ đồng đạt 10,1% kế hoạch, cụ thể như sau:

Trong tháng 5, Sở đã chỉ đạo Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ tổ chức 84  lượt kiểm tra đối với 12 tuyến đường với tổng chiều dài 1.379,7 km. Thực hiện 01 lượt sửa chữa đảm bảo giao thông đối với 01 tuyến đường, tổng chiều dài 19,247 km; 02 lượt sửa chữa thường xuyên đối với 01 tuyến đường, tổng chiều dài 15,72 km; không có tổ chức phát quang. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 282 lượt kiểm tra đối với 47 tuyến đường với tổng chiều dài 4.703,826 km; 12 lượt sửa chữa đảm bảo giao thông đới với 17 tuyến đường, tổng chiều dài 335,535 km; 09 lượt sửa chữa thường xuyên đối với 15 tuyến đường, tổng chiều dài 289,984 km; 02 lượt phát quang đối với 24 tuyến đường, tổng chiều dài 394,2 km.

Sở thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy. Cũng trong tháng, Sở đã chỉ đạo Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ kiểm tra 13 bến khách ngang sông, 14 bến thủy nội địa và 08 lượt đối với công ty, doanh nghiệp; qua kiểm tra phát hiện có 01 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nằm trên phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ, qua đó đã xử lý đúng quy trình, quy định.  Như vậy tính tới thời điểm hiện tại đã kiểm tra được 42 bến khách ngang sông, 51 bến thủy nội địa và 32 lượt đối với công ty, doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bình luận