Theo chân Hyundai, Cadillac áp dụng Android Auto vào xe hơi của mình

Theo chân Hyundai, Cadillac áp dụng Android Auto vào xe hơi của mình

Xe hơi của Cadillac sẽ hỗ trợ cả 2 hệ điều hành Apple CarPlay và Google Android Auto.

Sản phẩm