Hé lộ nguyên nhân tạm dừng khai thác 2 nút giao trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/04/2024 17:13

Sở GTVT Thanh Hóa vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng khai thác 2 nút giao Đồng Thắng và Thiệu Giang thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - QL45.

Hé lộ nguyên nhân tạm dừng khai thác 2 nút giao trên cao tốc Mai Sơn - QL45- Ảnh 1.

Nút giao Thiệu Giang

Trong Thông báo số 27/TB-SGTVT ngày 23/4/2024, Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, theo đề nghị của Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư nút giao Đồng Thắng) tại Văn bản số 686/BQLDATL-MSQL45 ngày 15/4/2024 và UBND huyện Thiệu Hóa (chủ đầu tư nút giao Thiệu Giang) tại Văn bản số 1358/UBND-BQLDA ngày 16/4/2024, Sở GTVT Thanh Hóa đã có Thông báo số 24/TB-SGTVT ngày 17/4/2024 về việc khai thác nút giao Đồng Thắng và Thiệu Giang thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ 09h00' ngày 19/4/2024.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra giám sát, Sở GGTVT Thanh Hóa, Ban QLDA Thăng Long và UBND huyện Thiệu Hóa nhận thấy có một số yếu tố bất cập về an toàn giao thông cần phải được sửa chữa, hoàn thiện thêm để đảm bảo an toàn khai thác đối với hai nút giao nói trên.

Đồng thời, Ban QLDA Thăng Long đã có Văn bản số 714/BQLDATL-MSQL45 ngày 19/4/2024 điều chỉnh thời gian thông xe nút giao Đồng Thắng để hoàn thiện các thủ tục đưa vào khai thác.

"Vì vậy, Sở GTVT Thanh Hóa, Ban QLDA Thăng Long, UBND huyện Thiệu Hóa đã thống nhất tạm dừng khai thác hai nút giao Đồng Thắng và Thiệu Giang để sửa chữa, hoàn thiện đảm bảo an toàn giao thông. Sở GTVT Thanh Hóa sẽ yêu cầu các chủ đầu tư nút giao khẩn trương hoàn thiện để sớm đưa các nút giao vào khai thác trong thời gian sớm nhất", Thông báo nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận