Kia EV6 mở bán tại Việt Nam, 'đau đầu' về hệ thống trạm sạc

Kia EV6 mở bán tại Việt Nam, 'đau đầu' về hệ thống trạm sạc

Việc chưa có hệ thống trạm sạc điện được xem là một trong những rào cản lớn cho Kia EV6 chuẩn bị mở bán tại thị trường Việt Nam.

Thị trường