Australia phát minh công nghệ tái chế mọi loại nhựa

Australia phát minh công nghệ tái chế mọi loại nhựa

Công nghệ mới có thể xử lý được tất cả các loại nhựa, trong đó có những loại nhựa không thể tái chế hiện nay.

Diễn đàn khoa học