Việt Nam thử nghiệm Hộ chiếu IATA Travel Pass mở cửa biên giới

Việt Nam thử nghiệm Hộ chiếu IATA Travel Pass mở cửa biên giới

Vietnam Airlines sẽ thử nghiệm hộ chiếu sức khỏe điện tử IATA Travel Pass với kỳ vọng là “chìa khóa” mở cửa biên giới sau thời gian đóng vì dịch COVID-19

Giao thông 24h