Huyndai giới thiệu hệ thống AI cho xe hơi tại CES 2018

Huyndai giới thiệu hệ thống AI cho xe hơi tại CES 2018

Hệ thống AI của Huyndai là hệ thống đầu tiên trên thế giới có khả năng chủ động dự đoán nhu cầu của người dùng.

Ứng dụng