Hoàn thành kiểm định các đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/12/2020 10:48

Đây là cơ sở để đảm bảo các đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông thực hiện vận hành thử nghiệm đánh giá an toàn hệ thống trước khi nghiệm thu.

3443_Tau-Dien-Cat-Linh
Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Lao Động

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị đã thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 13 đoàn tàu điện của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Việc kiểm tra các đoàn tàu được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Việc kiểm định được thực hiện với 23 hạng mục ở trạng thái tĩnh và có cấp điện, kiểm tra vận hành trên tuyến. Nội dung kiểm tra gồm thực tế tổng thành thiết bị, linh kiện từng đoàn tàu (ở trạng thái tĩnh, chuyển động) và đối chiếu với hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện đường sắt nhập khẩu. 

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thuê đơn vị tư vấn Pháp đánh giá an toàn hệ thống. Sau khi tư vấn của Pháp có kết quả đánh giá, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi dự án đi vào khai thác.

Từ ngày 12/12 đến ngày 31/12/2020, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vận hành thử toàn tuyến, với 287 lượt tàu chạy mỗi ngày; giờ cao điểm từ 5-6 phút/lượt; giờ bình thường 10 phút/lượt; bắt đầu vận hành từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm, theo đúng lịch trình khai thác thương mại.

Ý kiến của bạn

Bình luận