Hoàn thiện hồ sơ đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ trong tháng 3/2023

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường sắt 17/03/2023 16:46

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy về công tác chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ.


Hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ trong tháng 3/2023 - Ảnh 1.

Phối cảnh đường sắt tốc độ cao TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Theo đánh giá của Bộ GTVT, đây là dự án khó, quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia nên cần nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng và đánh giá đầy đủ các yếu tố theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường sắt, tư vấn rà soát kết cấu, nội dung dự án theo một số dự án quan trọng quốc gia đã được phê duyệt vừa qua, cập nhật những vấn đề hội đồng thẩm định quan tâm trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vào hồ sơ dự án. Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì rà soát, làm rõ sự phù hợp với quy hoạch của dự án, định hướng quy hoạch, đầu tư khu vực trong thời gian tới.

Để hoàn thiện dự án, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường sắt, tư vấn rà soát, làm rõ số liệu dự báo nhu cầu vận tải bảo đảm tính khoa học, thống nhất với số liệu trên hành lang vận tải TP. Hồ Chí Minh - TP. Cần Thơ; xác định cụ thể loại hàng, chân hàng dự kiến vận chuyển bằng đường sắt; tính toán phân bổ với các phương thức vận tải khác để xác định sự cần thiết, thời điểm, quy mô đầu tư, phương án phân kỳ, phương án khai thác và đánh giá hiệu quả KT-XH, tài chính của dự án.

Bộ GTVT
Việc xem xét dự án tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ cần phải được đặt trong bài toán tổng thể của quy hoạch, đầu tư mạng lưới đường sắt quốc gia, kết nối với tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường sắt xuyên Á và đường sắt kết nối với cảng Cái Mép - Thị Vải.

Bộ GTVT yêu cầu cập nhật, đối chiếu kết nối của tuyến đường sắt này với các ga dự kiến trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và với các phương thức vận tải khác; khả năng dành quỹ đất của địa phương để xây dựng các nhà ga; dự kiến điều chỉnh vị trí, quy mô các ga của địa phương.

Ban QLDA đường sắt cần có luận chứng khoa học chặt chẽ, phân tích ưu, nhược điểm cho việc lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, tốc độ thiết kế và cần đồng bộ với việc đầu tư, khai thác với các tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt xuyên Á, bảo đảm kết nối thuận tiện.

Đồng thời rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư, phương án tài chính dự án theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, đối với các hạng mục tham khảo, vận dụng của các nước khác (hệ thống thông tin tín hiệu, phương tiện, chi phí quản lý, vận hành, bảo trì,...) phải trích dẫn nguồn số liệu cụ thể, tính toán trong cùng mặt bằng so sánh. Rà soát, bổ sung trong hồ sơ dự án về phương án tổ chức, vận hành khai thác; cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện dự án, bao gồm cả đánh giá tác động của cơ chế chính sách này.

Hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ trong tháng 3/2023 - Ảnh 3.

Hướng tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban QLDA đường sắt xây dựng tiến độ cụ thể cho từng nội dung cụ thể trong giai đoạn chủ trương đầu tư (lập, trình phê duyệt, thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước, thẩm tra dự án), báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, tiến độ thi công và đưa vào dự án vận hành khai thác. Tiến độ cần phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của từng phương thức vận tải.

Ban QLDA đường sắt phải chỉ đạo tư vấn thiết kế tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư dự án, trình Bộ GTVT trong tháng 3/2023. Vụ Kế hoạch - Đầu tư rà soát, tham mưu lấy ý kiến chính thức của các địa phương, cơ quan có liên quan, Hiệp hội sông Mê Kông làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Cục Đường sắt Việt Nam cần sớm hoàn thiện báo cáo đầu kỳ của quy hoạch đầu mối TP. Hồ Chí Minh để lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về các định hướng phát triển đường sắt trong khu vực này.

Ý kiến của bạn

Bình luận