Hoạt động Đoàn Thanh niên Bộ GTVT bám sát nhiệm vụ chính trị toàn ngành

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/07/2021 06:52

Chiều 23/7, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tuyến.


z2633904893659_41330e23f2d5f98b5c132acea11c2fb1
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác đoàn của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tạo điều kiện, môi trường để thanh niên phát huy và công hiến

Khai mạc Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT quán triệt nhanh về Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 20/7/2021 của Đảng ủy Bộ GTVT về nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong Đảng bộ Bộ GTVT, giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Đảng ủy Bộ GTVT khẳng định cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Bộ GTVT nhằm chăm lo, bồi dưỡng và tạo điều kiện phát huy hơn nữa vai trò, đóng góp của thanh niên trong công cuộc xây dựng, phát triển của Bộ, ngành GTVT và của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

“Tổ chức Đoàn thanh niên phải thực sự là ngọn cờ đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát huy vai trò thanh niên. Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Xây dựng, tổ chức các mô hình hoạt động thanh niên phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa bàn công tác, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện phấn đấu và trưởng thành”, Bí thư Nguyễn Thành Tưởng nhấn mạnh.

z2634013027374_46c7fa77b3effa6501f2b934e04f6ccd
Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/ĐU ngày 20/7/2021 của Đảng ủy Bộ GTVT về nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong Đảng bộ Bộ GTVT, giai đoạn 2021 – 2025.

Nghị quyết cũng đưa ra nhiều mục tiêu trọng tâm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên ngành GTVT như có cơ chế chính sách đột phá phát triển thanh niên từ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển để thanh niên có cơ hội được rèn luyện, thử thách và phát huy nhân phẩm đạo đức, năng lực công tác, tạo nguồn kế tục sự nghiệp phát triển ngành GTVT; xác định chỉ tiêu phát triển thanh niên là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ GTVT và đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến đánh giá 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 nhưng nhìn chung các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn đã khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến cũng đánh giá cao vai trò trách nhiệm của đoàn thanh niên trong thời gian qua đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xây dựng Nghị quyết về nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong Đảng bộ Bộ GTVT, giai đoạn 2021 – 2025.

z2634013012891_4c3001aa4c4e3ec5e08f5c9f7008d4ff
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Đây là 1 trong những nội dung quan trọng xuyên suốt trong thời gian tới, mỗi cấp ủy đảng trong ngành GTVT cần có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác, hoạt động của đoàn, thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng hoạt động cho đoàn viên”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến, trong 6 tháng cuối năm, từ những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, các cơ sở đoàn cần rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác triển khai nhiệm vụ cũng như công tác đoàn. Đặc biệt, các cơ sở đoàn ngành GTVT cần có những hoạt động giúp cơ quan, đơn vị phòng chống dịch Covid-19, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở đoàn để nâng cao chất lượng tổ chức đoàn.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Đinh Minh Dũng cho biết 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các hoạt động Đoàn đã có tính lan tỏa, liên kết phối hợp được các tổ chức cơ sở đoàn trong các hoạt động có ý nghĩa như hiến máu nhân đạo, trồng cây bảo vệ hành lang trên các tuyến đường bộ; duy trì triển khai cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở gắn với phong trào 3 trách nhiệm và Phong trào 4 xin, 4 luôn; Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tiếp tục là lực lượng nòng cốt tại đơn vị trong triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực trong việc thực hiện các thủ tục, các bước trong chuẩn bị triển khai các dự án của ngành.… Đặc biệt các hoạt động phong trào được tổ chức bài bản, dần đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn tích cực đẩy mạnh công tác mạnh tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động về diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, phát động đoàn viên, thanh niên tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; khai báo y tế trực tuyến, cài đặt Bluzone; hỗ trợ đơn vị phòng dịch; tổ chức thiết kế, in ấn các ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống dịch để triển khai treo tại các cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (toàn Đoàn Bộ đã quyên góp được gần 100 triệu đồng ủng hộ). Một số cơ sở đoàn chủ động tổ chức các chương trình hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 như Đoàn Thanh niên Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Học viện Hàng không...

Ý kiến của bạn

Bình luận