Vượt "bão Covid-19", tuổi trẻ GTVT phát huy các phong trào, hoạt động thiết thực

Vượt "bão Covid-19", tuổi trẻ GTVT phát huy các phong trào, hoạt động thiết thực

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động ngành GTVT, nhưng tuổi trẻ GTVT không ngừng nỗ lực, phát huy các phong trào, hoạt động.

Giao thông 24h
Hoạt động Đoàn Thanh niên Bộ GTVT bám sát nhiệm vụ chính trị toàn ngành

Hoạt động Đoàn Thanh niên Bộ GTVT bám sát nhiệm vụ chính trị toàn ngành

Chiều 23/7, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tuyến.

Giao thông 24h