Đà Nẵng: Đẩy mạnh hoạt động sơ cấp cứu tai nạn giao thông

Đà Nẵng: Đẩy mạnh hoạt động sơ cấp cứu tai nạn giao thông

Việc trang bị kiến thức sơ cấp cứu cho người dân là việc làm quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố thông minh.