Học phí THCS tại TP HCM giảm tối đa 55.000 đồng mỗi tháng

Học phí THCS tại TP HCM giảm tối đa 55.000 đồng mỗi tháng

Nếu được HĐND thành phố thông qua, từ tháng 1 năm sau TP HCM sẽ áp dụng mức học phí 30.000-60.000 đồng mỗi tháng cho học sinh THCS

TP HCM sẽ trình HĐND giảm tối đa học phí THCS

TP HCM sẽ trình HĐND giảm tối đa học phí THCS

Chưa được Bộ Tài chính đồng ý miễn học phí cấp THCS nhưng thành phố muốn tạo điều kiện cho con các gia đình nhập cư, hoàn cảnh khó khăn.