Xử lý nghiêm học sinh đánh nhau

Xử lý nghiêm học sinh đánh nhau

Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường kỷ luật nghiêm các học sinh tham gia đánh nhau hồi tháng 10.