Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam 30 năm xây dựng và phát triển

Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam 30 năm xây dựng và phát triển

Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (KH&CN HKVN) được thành lập từ năm 1990 với tên gọi ban đầu là Hội Khoa học Kỹ thuật xây dựng công trình HKVN, qua 30 năm xây dựng và phát triển đến nay đã trở thành một tổ chức hội vững mạnh, đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành Hàng không nói riêng và ngành GTVT nói chung.

Khoa học - Công nghệ