Hội thảo Nhà khoa học trẻ GTVT sẽ diễn ra vào ngày 30/11 sắp tới

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 25/11/2021 09:31

Căn cứ điều kiện thực tế, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 30/11 tới đây.


IMG_1372

Từ năm 2014 đến nay, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, đồng thời nhằm tăng cường vai trò của tuổi trẻ trong việc chủ động tham gia nghiên cứu và ứng dụng khoa học, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Tuổi trẻ chủ động sáng tạo, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các họa động của ngành GTVT năm 2021”. Hội thảo được tổ chức vào ngày 30/11 sắp tới.

Trong quá trình chuẩn bị cho Hội thảo, Ban Tổ chức nhận được rất nhiều bài báo khoa học của các tác giả trên cả nước gửi về Hội thảo, trong đó có 18 bài báo có chất lượng, phù hợp với chủ đề của Hội thảo. Các bài báo này thuộc các lĩnh vực: Quản lý giao thông và xây dựng công trình; Nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác và bảo trì hạ tầng GTVT; Các công nghệ mới hiện đại trong xây dựng và bảo trì hạ tầng GTVT; Đề xuất áp dụng vật liệu mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng cường kiểm soát chất lượng, giảm chi phí xây dựng công trình...

Ths. Nguyễn Thành Tưởng – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT, đại diện Ban Chỉ đạo Hội thảo Nhà khoa học trẻ năm 2021 cho biết các bài báo khoa học này là kết quả nghiên cứu được đúc rút từ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cũng như từ thực tiễn sản xuất của các cán bộ trẻ. Nhiều nội dung đặt ra trong các báo cáo đang là những vấn đề được sự quan tâm của toàn Ngành như: công tác quản lý thực hiện dự án, công tác quản lý chất lượng, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới, ATGT, nghiên cứu ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành GTVT,...

Hội thảo này cũng là dịp để các nhà khoa học trẻ ngành GTVT củng cố thêm vốn kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trình bày, phản biện, kỹ năng nghiên cứu cũng như công bố các kết quả nghiên cứu góp phần phát triển khoa học và công nghệ của ngành GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận