Hội thảo Nhà khoa học trẻ GTVT sẽ diễn ra vào ngày 30/11 sắp tới

Hội thảo Nhà khoa học trẻ GTVT sẽ diễn ra vào ngày 30/11 sắp tới

Căn cứ điều kiện thực tế, Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 30/11 tới đây.

Diễn đàn khoa học