Bay 49.000 đồng/chặng cùng liên danh Vietnam Airlines - Jetstar Pacific

Bay 49.000 đồng/chặng cùng liên danh Vietnam Airlines - Jetstar Pacific

Chương trình áp dụng cho một số đường bay nội địa từ nay đến hết ngày 30/6/2020 với dịch vụ linh động của liên danh Vietnam Airlines - Jetstar Pacific.