Hơn 200 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra, lưu giữ 4 lượt tàu

Tác giả: M.Thành

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 15/04/2022 16:02

Cơ quan chức năng các nước thuộc khu vực Tokyo MOU phát hiện 428 khiếm khuyết liên quan đến 143 lượt tàu, lưu giữ 4 lượt tàu, tỷ lệ lưu giữ 2,99%.


 

Tàu VR-SB chờ làm hàng tại vùng nước cảng biển Quảng Ninh (ảnh minh họa)

Tàu VR-SB chờ làm hàng tại vùng nước cảng biển Quảng Ninh (ảnh minh họa)

Theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, từ 15/12/2021 đến 14/3/2022 Cục Hàng hải VN đã thực hiện kiểm tra 389 lượt phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB, phát hiện 389 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 1980 khiếm khuyết.

Cùng với đó, kiểm tra 276 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, phát hiện 264 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 1175 khiếm khuyết.

Ngoài ra, kiểm tra 90 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, phát hiện 78 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 464 khiếm khuyết; 521 lượt tàu biển nước ngoài, trong đó 471 lượt tàu biển kiểm tra lần đầu, phát hiện 197 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số 481 khiếm khuyết và lưu giữ 02 lượt tàu.

Tính từ 15/12/2021 đến 14/3/2022, tại các cảng của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Tokyo MOU), đã có 203 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra (trong đó bao gồm 175 lượt tàu biển kiểm tra lần đầu, 28 lượt tàu biển kiểm tra theo dạng follow-up), phát hiện 428 khiếm khuyết liên quan đến 143 lượt tàu, lưu giữ 04 lượt tàu, tỷ lệ lưu giữ là 2,99%.

Ý kiến của bạn

Bình luận