Vì sao 6 tàu Việt Nam bị lưu giữ tại cảng biển nước ngoài?

Vì sao 6 tàu Việt Nam bị lưu giữ tại cảng biển nước ngoài?

6 tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế bị lưu giữ tại cảng biển nước ngoài do vi phạm tiêu chuẩn của IMO và ILO.

Giao thông 24h
Hơn 200 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra, lưu giữ 4 lượt tàu

Hơn 200 lượt tàu biển Việt Nam bị kiểm tra, lưu giữ 4 lượt tàu

Cơ quan chức năng các nước thuộc khu vực Tokyo MOU phát hiện 428 khiếm khuyết liên quan đến 143 lượt tàu, lưu giữ 4 lượt tàu, tỷ lệ lưu giữ 2,99%.

Giao thông 24h