Chi tiết Hongqi E-HS9 bản 6 chỗ và 7 chỗ đầu tiên về Việt Nam

Chi tiết Hongqi E-HS9 bản 6 chỗ và 7 chỗ đầu tiên về Việt Nam

Tạp chí GTVT - Hongqi E-HS9 được bán với 4 phiên bản tại Việt Nam gồm Excutive 7 chỗ, Deluxe 7 chỗ, Premium 6 chỗ và Flagship 4 chỗ.

Thị trường