Từ hôm nay, đi tàu hỏa cần những điều kiện gì?

Từ hôm nay, đi tàu hỏa cần những điều kiện gì?

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định 1839/QĐ-BGTVT hướng dẫn về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt với quy định cụ thể điều kiện phòng dịch COVID-19, từ ngày 21/10.

Giao thông 24h