Huyện đảo Trường Sa và 6 xã biên giới tỉnh Quảng Nam bầu cử sớm

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Chính trị 17/05/2021 13:55

Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cử tri huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và 6 xã biên giới tỉnh Quảng Nam đã bầu cử sớm.

son ca
Ảnh: Báo Khánh Hòa

Huyện đảo Trường Sa bầu cử sớm trước 1 tuần

Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 2 xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa bầu cử sớm so với cả nước 1 tuần, vào ngày 16/5. Riêng đảo Trường Sa Lớn (thuộc thị trấn Trường Sa) cùng các khu vực bỏ phiếu của khối đất liền vẫn bầu cử vào ngày 23/5.

Sáng 16/5, cử tri huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện đảo Trường Sa có 6 đơn vị bầu cử cấp huyện, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu HĐND cấp huyện; 2 xã và thị trấn có 9 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu HĐND cấp xã. Sau khi bầu cử hoàn tất, các hòm phiếu sẽ được niêm phong rồi đưa về bờ trước ngày 22/5.

Cử tri 6 xã biên giới Quảng Nam nô nức bầu cử sớm

cu tri qnam2
Ảnh: Báo Quảng Nam

Cũng trong sáng 16/5, cử tri 6 xã biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đi bầu cử sớm để lựa chọn bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chấp thuận để 6 xã biên giới của huyện Nam Giang gồm Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê và Chơ Chun tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16/5. Cuộc bầu cử lần này toàn huyện Nam Giang có 17.487 cử tri, trong đó, 6 xã vùng biên giới gồm Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê và Chơ Chun có 4.824 cử tri đi bầu cử sớm vào sáng 16/5.

Kết thúc bầu cử đã có 4.815/4.824 cử tri đã đi bầu, đạt tỷ lệ 99%.

Ý kiến của bạn

Bình luận