Sun Group ủng hộ 320 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19

Sun Group ủng hộ 320 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa tại chiến lược vắc-xin, Tập đoàn Sun Group đã chuyển trực tiếp 300 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19.

Doanh nghiệp