Ứng dụng xe hơi Apple CarPlay iOS13 được nâng cấp mạnh

Ứng dụng xe hơi Apple CarPlay iOS13 được nâng cấp mạnh

Điểm đặc biệt trên ứng dụng xe hơi Apple CarPlay mới chính là việc hoạt động độc lập giữa màn hình hiển thị và thiết bị di động.

Ứng dụng