Jeep triệu hồi loạt xe ăn khách vì nhiều lỗi khác nhau

Jeep triệu hồi loạt xe ăn khách vì nhiều lỗi khác nhau

Tạp chí GTVT - Jeep triệu hồi loạt xe ăn khách như: Jeep Grand Cherokee và Wrangler vì dính nhiều lỗi khác nhau chỉ trong thời gian ngắn.

Lái xe an toàn