Sử dụng Jet Grouting sửa chữa đường dẫn vào cầu tại TP. Hồ Chí Minh

Sử dụng Jet Grouting sửa chữa đường dẫn vào cầu tại TP. Hồ Chí Minh

Bài báo trình bày các vấn đề khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế tỷ lệ phối và trộn thử trong phòng thí nghiệm. Trong công trình này, tất cả 30 mẫu chế tạo với hàm lượng xi măng khác nhau đã được thí nghiệm nén nở hông tự do ở 28 ngày tuổi. Công tác thiết kế trộn cấp phối cọc xi măng đất nhằm xác định loại xi măng, tỷ lệ nước - xi măng, hàm lượng xi măng cho một khối đất để tối ưu trong công tác khoan cọc thử và thi công cọc đại trà ngoài hiện trường sử dụng công nghệ Jet Grouting.

Diễn đàn khoa học
Khả năng sử dụng phương pháp phụt tia vữa xi măng trong gia cố đất để khắc phục hiện tượng lún đầu cầu trong quá trình khai thác

Khả năng sử dụng phương pháp phụt tia vữa xi măng trong gia cố đất để khắc phục hiện tượng lún đầu cầu trong quá trình khai thác

Bài báo giới thiệu hiện tượng lún đầu cầu đang diễn ra khá phổ biến ở nước ta hiện nay, các phương pháp xử lý đang được áp dụng và phân tích khả năng sử dụng phương pháp phụt tia vữa xi măng trong gia cố đất (Jet-grouting) để khắc phục hiện tượng này.

Các phương pháp tính toán cọc xi măng đất

Các phương pháp tính toán cọc xi măng đất

Bài báo tập trung tìm hiểu tổng quan về phương pháp CXMĐ và các phương pháp tính toán CXMĐ.