Người hâm mộ ngóng đợi liveshow của Xuân Hinh

Người hâm mộ ngóng đợi liveshow của Xuân Hinh

Gần một tuần nữa sẽ tới đêm diễn để đời của “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh, kip thực hiện chương trình, đặc biệt là của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Xã hội