Kết hợp lý thuyết tính ngược và việc sử dụng thiết bị gia tải động FWD để đánh giá khả năng làm việc của mặt đường bê tông xi măng

20/12/2019 06:31

Bài toán tính ngược là một công cụ mới được sử dụng phổ biến trong việc kiểm tra, thiết kế kết cấu mặt đường.


ThS. NCS. NGUYỄN THỊ NGÂN

Trường Đại học Đại Nam

TS. NGÔ VIỆT ĐỨC

PGS. TS. HOÀNG TÙNG

Trường Đại học Xây dựng

Người phản biện:

PGS. TS. Hoàng Quốc Long

PGS. TS. Bùi Phú Doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngân11111
Ý kiến của bạn

Bình luận