Chính thức công bố danh sách 200 ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa XII

Chính thức công bố danh sách 200 ủy viên Ban chấp hành TƯ khóa XII

Chiều nay (26-1), phiên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành TƯ khóa XII đã kết thúc. Đại hội đã chọn ra 200 ủy viên vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Chính trị