Khẩn trương bàn giao các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam cho đơn vị quản lý

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/04/2024 15:12

Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc còn lại; hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn giao toàn bộ công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Khẩn trương bàn giao các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam cho đơn vị quản lý- Ảnh 1.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam, các Ban QLDA: 2, 6, 7, Thăng Long, Mỹ Thuận khẩn trương bàn giao các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông cho đơn vị quản lý.

Bộ GTVT cho biết, trong năm 2023, nhiều dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác tạm, gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, cầu Mỹ Thuận 2, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Bộ GTVT đã có nhiều văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để bàn giao công trình cho cơ quan quản lý đường bộ. Tuy nhiên, công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao công trình còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để sớm bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, tuân thủ đúng quy định, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ GTVT về trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác dự án trong thời gian khai thác tạm, đảm bảo việc vận hành, khai thác an toàn, tuân thủ phương án tổ chức giao thông đã được Bộ GTVT phê duyệt cho đến khi bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ;

Đồng thời, các đơn vị khẩn trương phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục theo quy định (xác định danh mục tài sản, giá trị tài sản...); chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ để rà soát, khắc phục các tồn tại (nếu có);

"Các ban quản lý dự án khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc còn lại; hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn giao toàn bộ công trình đưa vào khai thác, sử dụng", Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan này chỉ đạo các đơn vị liên quan hướng dẫn các ban quản lý dự án hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để tiếp nhận, quản lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình theo quy định; khẩn trương lập hồ sơ đề nghị giao quản lý tài sản, trình Bộ GTVT quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì, dự toán chi năm 2024 để triển khai các công việc tiếp theo.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao chủ trì cùng với các ban quản lý dự án tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trường, yêu cầu khắc phục các tồn tại (nếu có) để tiếp nhận công trình ngay sau khi được giao quản lý tài sản và thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình theo quy định.

Vụ Tài chính khẩn trương tham mưu Bộ GTVT quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho đơn vị quản lý đường bộ theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận