Khẩn trương lập kế hoạch triển khai các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 22/02/2023 11:38

Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu các ban QLDA khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể và tiến độ triển khai chi tiết, trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận gửi về Cục trước ngày 25/2/2023.

Khẩn trương lập kế hoạch triển khai các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu các ban QLDA khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể và tiến độ triển khai chi tiết, trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận gửi về Cục trước ngày 25/2/2023 (ảnh minh họa)

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận về việc triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng, hiện nay, kế hoạch triển khai dự án do các ban QLDA lập còn mang tính hình thức, mới xác định các mốc tiến độ tổng thể, chưa có kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng gói thầu xây lắp kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị, nhân lực, thời gian huy động, thời gian thi công của từng mũi thi công, chưa xét đến điều kiện giải phóng mặt bằng, khả năng cung ứng vật liệu, điều kiện thời tiết,... nên chưa đảm bảo tính khả thi và chưa đủ cơ sở để theo dõi, đôn đốc giám sát tiến độ các dự án.

Để chủ động trong công tác quản lý chất lượng, tiến độ các dự án, các gói thầu, kịp thời tham mưu cho Bộ GTVT xử lý các tồn tại vướng mắc, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị các ban QLDA khẩn trương chỉ đạo nhà thầu lập tiến độ thi công tổng thể và tiến độ triển khai chi tiết, trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận gửi về Cục trước ngày 25/2/2023.

Trong đó, biểu tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết phải được xây dựng khoa học, có tính khả thi, phải dựa trên điều kiện thực tế công tác giải phóng mặt bằng hiện nay, khả năng cung ứng nguồn vật tư, vật liệu; điều kiện thời tiết, nguồn vốn đã bố trí.

Đồng thời, biểu tiến độ thi công phải thể hiện được số lượng các mũi và các dây chuyền thi công, số lượng máy móc thiết bị, nhân lực từng mũi thi công tại từng thời điểm; khối lượng hoàn thành và giá trị hàng tháng của từng mũi thi công.

Các ban quản lý dự án phải báo cáo cụ thể về khả năng cung ứng nguồn vật liệu cát, đá từ các mỏ sử dụng cho gói thầu, dự án; các khó khăn vướng mắc đối với từng mỏ và đề xuất kiến nghị đối với các địa phương.

Ngoài ra, các ban quản lý dự án cần báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện lập hồ sơ đăng khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp thiết bị và kế hoạch khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường của các nhà thầu, các khó khăn vướng mắc đối với từng mỏ, các đề xuất kiến nghị đối với các địa phương.

Ý kiến của bạn

Bình luận