Khẩn trương phê duyệt các dự án thu phí điện tử không dừng trước 31/7/2022

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 10/07/2022 13:34

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục ĐBVN chủ trì thẩm định, phê duyệt, các dự án thu phí không dừng, bảo đảm tuân thủ quy định; hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

 

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rà soát, điều chỉnh thiết kế, dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công của các dự án thu phí điện tử không dừng.

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rà soát, điều chỉnh thiết kế, dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công của các dự án thu phí điện tử không dừng.

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Ban QLDA 2; Công ty TNHH Thu phí tự động VETC; Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam về việc triển khai dự án thu phí điện tử không dừng theo hình thức hợp đồng BOO. 

Theo đó, để đảm bảo việc triển khai các dự án thu phí tự động không dừng tuân thủ các quy định pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 trên cơ sở hồ sơ trình rà soát, điều chỉnh thiết kế, dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công của các dự án thu phí điện tử không dừng do Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam trình duyệt. Đồng thời, Ban QLDA 2 khẩn trương rà soát trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo bảo đảm quy định.

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu đôn đốc, chỉ đạo Ban QLDA 2, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rà soát, điều chỉnh thiết kế, dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công của các dự án thu phí điện tử không dừng.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ quy định; hoàn thành trước ngày 31/7/2022”, Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký nêu rõ.

Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần giao thông số Việt Nam cử cán bộ có chuyên môn, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và phối hợp trong quá trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 2 trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận