Chuẩn bị đầu tư xây dựng mới hàng loạt dự án giao thông trọng điểm

Chuẩn bị đầu tư xây dựng mới hàng loạt dự án giao thông trọng điểm

Ngoài một dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, trong quý I/2022, có thêm 3 dự án quan trọng quốc gia được trình Quốc hội.

Đầu tư - Hạ tầng
Bộ GTVT chuẩn bị khởi công 3 dự án lớn

Bộ GTVT chuẩn bị khởi công 3 dự án lớn

Trong tháng 3/2022, Bộ GTVT sẽ tổ chức khởi công xây dựng 3 dự án giao thông quy mô lớn.

Đầu tư - Hạ tầng