Khóa họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam-Đức

Khóa họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam-Đức

Vừa qua, tại Hà Nội, Khóa họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Bộ KH&CN và Bộ Liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức (BMBF) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả hợp tác song phương về KH&CN và thảo luận, thống nhất các định hướng hợp tác ưu tiên trong thời gian tới.

Khoa học - Công nghệ