Khôi phục vạch sơn kẻ đường trên các QL1, 30 và 80

Tác giả: Trần Kim

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 01/07/2016 10:41

Tổng cục ĐBVN cho phép Cục QLĐB IV thực hiện sửa chữa đột xuất công trình: Khôi phục vạch sơn kẻ đường trên QL 1, QL 30 và QL 80.

viewimage.aspx
Tổng cục ĐBVN cho phép Cục QLĐB IV thực hiện sửa chữa đột xuất công trình: Khôi phục vạch sơn kẻ đường trên QL 1, QL 30 và QL 80 (Ảnh nguồn internet)

Theo Tổng cục ĐBVN, hiện tại hệ thống vạch sơn kẻ đường trên các đoạn tuyến QL 1, QL 30 và QL 80 đã bị mờ, nhiều vị trí mất tác dụng, trong khi đó đây là các đoạn tuyến có lưu lượng tham gia giao thông rất lớn, nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, Tổng cục ĐBVN cho phép Cục QLĐB IV (Chủ đầu tư) thực hiện sửa chữa đột xuất công trình: Khôi phục vạch sơn kẻ đường trên QL 1, QL 30 và QL 80. Đồng thời, ủy quyền Cục QLĐB IV phê duyệt Báo cáo thiết kế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình; tổ chức thực hiện ngay và báo cáo về Tổng cục ĐBVN trước ngày 30/7. Cục QLĐB IV rà soát cụ thể các phần khối lượng sơn vạch kẻ đường bị mờ trước khi phê duyệt, không để trùng lặp với các khối lượng đã được cho phép sửa chữa đảm bảo giao thông và các khối lượng thi công của dự án sửa chữa đã được phê duyệt. Yêu cầu hồ sơ hoàn công phải đính kèm ảnh chụp trước và sau khi sơn, có bình đồ duỗi thẳng ghi rõ lý trình, loại vạch sơn kẻ đường. Thời gian bảo hành công trình 2 năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận