Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT sẽ bị tước GPLX

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 29/07/2021 09:29

Người điều khiển phương tiện vi phạm nếu không dừng xe khi có yêu cầu của CSGT sẽ bị phạt tiền và áp dụng hình phạt phạt bổ sung.

tuoc-giay-phep-lai-xe-may
Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT sẽ bị phạt tiền và áp dụng hình phạt phạt bổ sung

Đối với người điều khiển xe ôtô và các loại xe tương tự xe ôtô sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của CSGT tại điểm b khoản 5 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Ngoài ra người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Nếu thực hiện hành vi trên gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của CSGT sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng tại điểm e khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.  

Người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Ý kiến của bạn

Bình luận